Cookie-Irányelv

Cookie szabályzat

Mik azok a sütik:

A cookie egy kis szöveges fájl, amelyet egy weboldal tárol az Ön számítógépén, telefonján vagy más eszközén, és információkat tartalmaz a weboldalon végzett tevékenységéről. A sütik lehetővé teszik és megkönnyítik a böngészést.

A jelen tájékoztató célja, hogy tájékoztassuk Önt arról, hogy milyen személyes adatokat dolgozunk fel sütik formájában, hogyan kezeljük azokat, mire használjuk fel, kinek adhatjuk át, hol kaphat tájékoztatást a személyes adatairól, és hol érvényesítheti személyes adatai feldolgozásával kapcsolatos jogait.

Azonosítás és kapcsolattartás:

A sütiket kezelő adatkezelő a GYN-FIV a.s., Trnavská cesta 106, 82101 Bratislava, gyn-fiv@gyn-fiv.sk (a továbbiakban: “Adatkezelő”).

 1.    Sütik használata

Hogyan használjuk a sütiket:

Az Adatkezelő valamennyi sütit a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: Rendelet) 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja alapján kezel.

Az Adatkezelő többféle cookie-típust használ, és ezeket a weboldalán az alábbi kategóriákba sorolja (az alábbi célokra):

 • Szükséges (funkcionális) sütik (a weboldal megfelelő működéséhez szükségesek)

– Ezek a sütik elengedhetetlenek a weboldal megfelelő működéséhez. Nélkülük gyakorlatilag lehetetlen lenne a weboldal megfelelő betöltése.

 • Analitikai vagy statisztikai sütik

– Ezek a sütik lehetővé teszik a weboldal felhasználók általi általános használatának elemzését a teljesítmény értékelése és javítása érdekében. Például információt nyújtanak a Weboldal használatáról, és így segítik az Üzemeltető által biztosított promóciók vagy felmérések megkönnyítését.

– A feldolgozott analitikai sütik köre:

 • földrajzi adatok (IP-cím (maszkolt), ország, város, nyelv)
 • demográfiai adatok (életkor, nem, érdeklődési kör)
 • rendszer (böngésző, operációs rendszer)
 • mobileszközök (telefon típusa, operációs rendszer, képernyőfelbontás)
 • viselkedés (új vs. visszatérő felhasználók, munkamenetek száma, munkamenet-áramlás, munkamenet időtartama)

 

 • Marketing sütik

– Ezek a sütik marketing szempontból gyűjtenek információkat. Segítik a marketingkampányok jobb célzását a megadott preferenciák révén. Emellett adatokat tárolnak az Üzemeltető által közzétett hirdetéseket és kampányokat látott vagy azokra kattintó látogatók számáról, hogy az Üzemeltető szükség szerint optimalizálni tudja azokat.

Az érintettek azonosítása a sütik feldolgozása során:

Az érintettek, akikről sütik formájában személyes adatokat kezelnek, a következők: az Üzemeltető weboldalát böngésző felhasználók.

A felhasználók azonosítása, a felhasználók kategóriái:

Az Adatkezelő személyes adatokat adhat át olyan felhatalmazott szervezeteknek, például intézményeknek és szervezeteknek, melyek számára az adatkezelést külön jogszabályok engedélyezik, vagy olyan vállalkozóknak (különösen adatfeldolgozóknak), akik szerződésben vállalták, hogy megfelelő garanciákat tesznek a feldolgozott személyes adatok védelme érdekében, az alábbiak szerint:

 • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Dublin, Írország (a rendelet 28. cikkének megfelelően) a Google Analytics használatára vonatkozó szerződés alapján. További információ: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Az Ön hozzájárulásával vagy az Ön utasítására az Adatkezelő személyes adatokat más címzetteknek is átadhat.

A sütik továbbítása harmadik országba/nemzetközi szervezethez:

A sütikből származó személyes adatoknak az Amerikai Egyesült Államokba történő továbbítása a Google Analytics használatára vonatkozó szerződés alapján történik a rendelet 46. cikke (2) bekezdésének c) pontja szerint – a Google LLC-vel (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) kötött általános szerződési feltételek.

A sütik forrásának azonosítása:

Közvetlenül az érintettől (a weboldal meglátogatásakor adott hozzájárulásával).

Mi a megőrzési időszak:

Az adatkezelő a sütikből származó személyes adatokat a hozzájárulás megadását követően legfeljebb 24 hónapig kezeli. A sütik egyes típusaitól függően a feldolgozási időszak is eltérő.

Profilalkotás:

Az adatkezelő nem kezeli a sütikből származó személyes adatokat profilalkotás vagy hasonló módon, automatizált egyedi döntéshozatal alapján.

A személyes adatok sütik formájában történő megadásának kötelezettsége:

A weboldal látogatója, mint érintett önkéntesen, hozzájárulás alapján adja meg személyes adatait (a megadás nem jogi/szerződéses követelmény). A szolgáltatásnyújtás elmaradása esetén az Üzemeltető nem kezel semmilyen típusú sütit, kivéve a szükséges sütiket, amelyek az új szolgáltatások nyújtásának, javításának és fejlesztésének biztosításához szükségesek.

 1.    A sütik beállításainak kezelése

A sütik használatának elkerülése ezen a weboldalon:

Alapértelmezés szerint az Üzemeltető NEM figyeli a weboldal látogatóinak tapasztalatait. Az érintett dönthet úgy, hogy hozzájárul a weboldal böngészése során gyűjtött személyes adatok feldolgozásához.

Az érintettnek lehetősége van arra is, hogy közvetlenül a webböngészőjében letiltsa a sütik feldolgozását.

A sütik letiltása és használatának megakadályozása:

Az érintett bármikor korlátozhatja, letilthatja vagy törölheti a cookie-kat ezen a weboldalon a böngészője konfigurációjának módosításával a megadott linkeken:

 • Firefox
 • Internet Explorer
 • Króm
 • Szafari
 • Opera
 • Microsoft Edge

Ha az érintett letiltja az összes sütit, akkor minden alkalommal, amikor meglátogatja ezt a weboldalt, egy cookie-banner jelenik meg.

A weboldal látogatójaként az érintett bármikor meggondolhatja magát, hogy hozzájárul-e a sütik feldolgozásához vagy sem.

 

 1.    Az érintett jogai

Mint a rendelet szerinti érintett, a weboldal látogatója jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől hozzáférést kérjen a róla kezelt személyes adatokhoz, a személyes adatok helyesbítéséhez, a személyes adatok törléséhez vagy kezelésének korlátozásához, a személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz, az automatizált egyedi döntéshozatal eredménytelenségének megállapításához, ideértve a profilalkotást is, az adathordozhatósághoz, valamint a felügyeleti hatóság előtti keresetindításhoz.

Ha az Adatkezelő az érintett hozzájárulása alapján kezeli a személyes adatokat, az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a személyes adatoknak a visszavonás előtti hozzájáruláson alapuló feldolgozásának jogszerűségét. Az érintett a jogait a következő címre küldött e-mailben gyakorolhatja: gdpr@gyn-fiv.sk (a GYN-FIV Trnavská cesta 106, Bratislava), gdpr.zilina@gyn-fiv.sk (a GYN-FIV Predmestská ul. 8600, Žilina), gdpr.nitra@gyn-fiv.sk (a GYN-FIV Rázusova 16, Nitra), vagy írásban az Adatkezelőnek.

 

 

7504

gyermek született a segítségünkkel